Política de privacitat

Vilanova Tours s.a. està compromesa a implantar una cultura de privacitat en la seva organització de manera que tots els seus empleats que tracten dades personals estan informats del tractament de dades i es responsabilitzen dels mateixos.

A tots ells se’ls exigeix que llegeixin, comprenguin, compleixin i facin complir aquesta Política de seguretat per protegir les dades que formen part del tractament que els ha estat encomanat.

La nostra Política de seguretat estableix les obligacions i procediments a seguir pel personal de la nostra organització, tant propi com extern, que tracta dades personals en el desenvolupament de la seva activitat i es basa en el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Responsable: VILANOVA TOURS S.A.
CIF: A08437600.
Adreça:  Carrer Recreo nº 44-46 baixos – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon: 93 814 91 51
Email : rgpd@vilanovatours.es.

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Vilanova Tours, s.a. tractem la informació que ens facilita vostè per tal de gestionar les sol·licituds de viatges i reserves que vostè ens ha encomanat, per la gestió administrativa , gestió comptable , gestió fiscal ,  per el manteniment de la relació contractual i comercialment per gestionar la cartera de clients de Vilanova Tours.

De la mateixa manera i sempre que vostè ens doni el seu consentiment , per realitzar accions de màrqueting , ofertes i publicitat dels serveis de Vilanova Tours .

També per gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciti vostè a traves de diferents canals inclosos tots els electrònics i facilitar-li ofertes de serveis del seu interès.

Poder oferir viatges o ofertes d’acord amb els seus interessos / millorar la usabilitat dels fòrums i elaborar un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada així com elaborar perfils sobre la base de la informació que ens hagi facilitat i poder realitzar estudis de mercat (en cap moment es  prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil).

3.- Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran un mínim de 5 anys després de rescindida la relació entre les parts.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Consentiment de l’interessat: Accedir als serveis i productes oferts
  • Per l’execució d’un contracte entre les parts, basat en el seu propi interès

 

5.-  A quins destinataris es comunicaran les seves dades ?

De forma general, només comunicarem les seves dades amb el seu previ consentiment, quan sigui necessari per a la tramitació de les seves sol·licituds o per la prestació dels serveis contractats o per complir amb les nostres obligacions legals.

De forma particular, les dades incloses en les reserves seran comunicades als diferents proveïdors dels serveis turístics cridats a prestar els serveis reservats per vostè tals com : agències majoristes de viatges, Tour Operadors , corresponsals, companyies d’assegurances, restaurants, hotels, companyies aèries, lloguer de cotxes, companyies navilieres  etc… i/o a empreses gestores de sistemes globals de reserves, sempre per les finalitats inherents al desenvolupament i compliment del objecte del contracte i la correcta tramitació i funcionament dels serveis i reserves contractats.

Excepte en aquestes circumstàncies, no es cediran dades a tercers sempre que no sigui per obligat compliment.

6.- Transferències de dades a tercers països

Les dades personals dels usuaris i clients de Vilanova Tours es processen al domicili social de Vilanova Tours.

Atenent que som una agència de viatges emissora i que gestionem viatges a destinacions Internacionals, únicament amb la finalitat de poder complir amb els serveis i reserves contractats per vostè i en estar aquests proveïdors a l’estranger, les seves dades personals poden ser transferides a tercers països que podin trobar-se fora del Espai Econòmic Europeu (EEE).

Com és possible que alguns països no disposin de lleis que regeixin l’ús i la transferència de dades personals en aquest casos ens assegurarem que tota transferència de la seva informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb els que compartim la seva informació personal compleixin amb l’estipulat segons el Reglament General de Protecció de Dades. Vilanova Tours transferirà les seves dades personals fora del EEE de forma segura i legal.

7.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Vilanova Tours s.a. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Vilanova Tours, s.a. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

8.- Com podeu exercir els vostres drets

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com tots els altres drets que indiquem a continuació, que podrà exercir la persona afectada acreditant sempre la seva identitat

Dret d’accés. És el seu dret a dirigir-se al responsable del tractament per conèixer si està tractant o no les seves dades de caràcter personal i en el cas que s’estigui realitzant aquest tractament obtenir informació.

Dret de rectificació. L’exercici d’aquest dret suposa que podrà obtenir la rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes.

Dret d’oposició . Pot exercir el seu dret a oposar-se al fet que es realitzi un tractament de les seves dades personals

Dret de supressió (“a l’oblit”). Podrà exercitar aquest dret sol·licitant la supressió de les seves dades de caràcter personal.

Dret a la limitació del tractament. Consisteix que obtingui la limitació del tractament de les seves dades.

Dret a la portabilitat. La finalitat d’aquest dret és que quan el tractament es vaig efectuar per mitjans automatitzats, rebi les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable i pugui transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Aquest dret pretén que no sigui Un. objecto d’una decisió basada únicament en el tractament de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics sobre Un. o li afecti significativament de forma similar.

Dret d’informació. Quan es recapten les seves dades de caràcter personal, el responsable del tractament ha de complir amb el dret d’informació.

Per exercir els seus drets podrà emprar els formularis habilitats per Vilanova Tours, s.a., o bé dirigir un escrit a Carrer Recreo nº 44-46 baixos – 08800 Vilanova i la Geltru (Barcelona), ​​o a l’adreça de correu electrònic : rgpd@vilanovatours.es adjuntant sempre una fotocopia del seu D.N.I. per acreditar la seva identitat.

Si considereu que el vostres drets no s’han atés adequadament pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/

9.- Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Vilanova Tours, s.a. les hem obtingut a través de relacions comercials prèvies o amb motiu de les relacions comercials que es mantenen actualment amb la nostra agència de viatges.

En tots els casos, les dades personals que tractem sempre ens han estat proporcionades pel propi interessat/a i obtingudes amb la seva autorització, bé directament o a través dels formularis que hem posat en el nostre lloc web.

10.- Dades de menors

No recaptarem dades personals de menors, sense el consentiment dels pares o tutors. Recomanem als menors d’edat no inscriures a la nostra pàgina web a través dels diferents formularis de contacte.

Tots els nostres viatges estan dirigits a persones majors de 18 anys.

11.- Recomanacions i precaucions

Aconsellem als nostres clients que prenguin algunes de les següents precaucions:

Salvaguardar el seu usuari i contrasenya i no cedir-la a ningú.

No guardar còpia de les contrasenyes en llocs de fàcil accés.

Utilitzar sistemes de seguretat SSL

Desconnectar sempre la sessió del navegador amb posterioritat d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït al sistema l’usuari o contrasenya

12.- Modificacions a la present informació de protecció de dades

Revisarem i actualitzarem la informació de protecció de dades almenys una vegada a l’any o quan es produeixin modificacions en la legislació o en algun dels procediments de tractament de la seva informació personal, indicant la data de l’última actualització, contingut i data.

Si tenim la seva adreça de correu electrònic o telèfon mòbil, també li enviarem un correu electrònic o SMS amb informació sobre aquests canvis. En cas de ser necessari, renovarem el seu consentiment perquè ens confirmi que està d’acord amb aquests canvis. Aquesta informació de protecció de dades va ser revisada i actualitzada per última vegada al Maig de 2018.

Certificat compliment RGPD